Oba holalyk

«Serpaý» kompaniýasy bu görnüşindäki iş bilen meşgullanyp, içerki islegleriňi kanagatlandyrmak  we daşary ýurdyň bazarlaryna satmak ýa-da daşary inwestisiýalary çekmek üçin Türkmenistanyň çäginde oba hojalyk önümleri ösdürip ýetişdirýärler.