Gurluşyk

«Serpaý» Kompaniýasy, ýaşaýyş / ýaşaýyş däl jaýlaryň taslamalary we gurluşyklary hem ýerine ýetirýär.

«Serpaý» binasy, gelejekde ösmeklik üçin, doly Kompaniýa tarapyndan taslanan we salynan. Ol köp ugurly toplum bolup, öz içinde – ofisler, ammarlar, dükanlar, myhmanhana, önümçilik sehler we 150 adamlyk naharhana birikdirýär.