Import

Bir näçe ýyllaryň dowamynda «Serpaý», dürli döwlet we hususy taslamalary ýerine ýetirmek maksady bilen harytlary satyn almak bäsleşiklere gatnaşyp, her hili harytlary we materiallary Türkmenistana getirdi.