Hyzmatlar

Dürli işlerde baý tejribe gazanyp, «Serpaý» kompaniýasy şu günlerde şu aşakdaky hyzmatlary Siziň garamagyňyza hormat bilen hödürlenýär: 

Sargyt boýunça mebelleriň önümçiligi (dowamy...)

Metalkarkasly önümleriň önümçiligi (dowamy...)

Gurluşyk awtoulaglaryň kärendesi (dowamy...)

Dürli ýükleriň daşalmagy (dowamy...)

Ammar ýa-da seh üçin jaýlaryň kärendesi (dowamy...)

Ofis we dükanlar üçin jaýlaryň kärendesi (dowamy...)

Kompaniýanyň çäginde agyr ýükleriň ýerleşdirmegi (dowamy...)

Ýaşaýyş /ýaşaýyş däl binalaryň abatlamagy we dikeltmegi (dowamy...)